Felelos-foglalkoztato_banner

Felelős foglalkoztató

Felelos_foglalkoztato02_355

A Magyar Posta Zrt. az elmúlt több mint 150 év hagyományaihoz hűen, a lakosság és az üzleti szektor első számú postai szolgáltatójaként, együttműködő, segítő partnereként üzleti céljai megvalósítása mellett nagy gondot fordít saját munkatársai elkötelezettségének és kimagasló teljesítményének ösztönzésére.
A Társaság humánerőforrás gazdálkodásának meghatározó célja a fluktuációból adódó kockázatok csökkentése, azaz a munkaerő bevonzása, megtartása és a próbaidőn belül kilépett kézbesítő munkatársak arányának csökkentése. Az alkalmazottak magas átlagéletkorából adódó kockázatok kezelése érdekében is törekszenek az utánpótlás és a lojalitás erősítésére. A munkavédelem kapcsán cél a biztonságos munkahelyi környezet megteremtése, csökkentve a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kockázatát. Kiemelten kezeli a Társaság az esélyegyenlőség területét, és aktívan tesz a megváltozott munkaképességű alkalmazottak létszámának növeléséért.

A Társaság fontos célja a sokszínűség és az esélyegyenlőség elvének érvényesítése. Az esélyegyenlőség érdekében megvalósuló vállalaton belüli tevékenységeket a 2019-2020-as Esélyegyenlőségi Terv szabályozza, mely lefekteti a Társaság esélyegyenlőséggel kapcsolatos alapelveit és céljait is. A Terv a munkaviszonyban álló hátrányos helyzetű csoportokra és egyénekre terjed ki, függetlenül az alkalmazás jellegétől, a munkaidő mértékétől vagy az alkalmazás időtartamától. Hátrányos helyzetű csoportba a nők, a 40 évnél idősebb munkavállalók, a romák, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók (MMM), a legalább két – tíz éven aluli – gyermeket nevelő munkavállalók (többgyermekes), a nagycsaládosok, akik saját háztartásban három, vagy annál több eltartott gyermeket nevelnek, illetve két, vagy több gyermeket egyedül nevelnek, továbbá a pályakezdők tartoznak.

A hátrányos helyzetű munkavállalókat és foglalkoztatásukat számos kezdeményezéssel segíti Társaságunk. 2021-ben pedig a Társaság elindította a „Tegyünk együtt!” programot az MM munkavállalók segítésére.
Tegyünk együtt! program