ALANYI ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó nyújthat be, a jegyes kivételével. Az ápolási díjjogosultság feltétele az állandó és tartós gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozásának, ápolásának végzése.
A települési önkormányzat képviselő-testülete - az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén - ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. Az ügyfél kérelmére a járási hivatal harminc napon belül hozza meg határozatát az ápolási díj megállapításáról. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. Az ápolási díj folyósítását a megyei (fővárosi) kormányhivatal végzi.