ALANYI ÉS NORMATÍV KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.