EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA IGÉNYLÉS (IGÉNYLŐLAP EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁHOZ)

Az európai egészségbiztosítási kártya/kártyahelyettesítő nyomtatvány - átmeneti jelleggel, egy másik EGT tagállamban (valamint Svájcban) tartózkodó személy számára - az orvosilag szükségessé váló ellátások igénybevételére jogosít. A külföldön tartózkodó személy és családtagjai jogosulttá válnak a tartózkodásuk alatt orvosi ellátásra. Az ügyfél - vagy meghatalmazottja, törvényes képviselője – által személyesen kezdeményezett eljárásban a személyazonosságot igazoló okmány (kiskorú esetén lakóhelyet igazoló hatósági bizonyítvány), TAJ számot igazoló okmány bemutatása, valamint igénylőlap szükséges.