GYÓGYSZERKÖLTSÉG TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE (GYÓGYSZER KÖLTSÉG MIATTI MÉLTÁNYOSSÁGBÓL ADHATÓ EGYSZERI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA)

Az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítottat és a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyt indokolt esetben segélyben részesítheti. A biztosított, illetve a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a kérelmet a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél vagy a kormányablaknál nyújthatja be. A kérelemben közöltek alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott dönt. A segélyezésnél mérlegelni kell többek között:
a) egészségi állapotban bekövetkezett kedvezőtlen változást
b) jövedelmi helyzetet, életkörülményeket 
c) egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költséget
d) méltányosságból kérelmezett pénzbeli ellátások (táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) elutasítását.