TÁPPÉNZ IRÁNTI KÉRELEM

A táppénz az egészségbiztosítás keretében járó keresetpótló juttatás, amely a keresőképtelenség miatt elvesztett jövedelem részbeni pótlását szolgálja. Táppénz az igazolt keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át abban a jogviszonyban, amelyben a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Az, aki a keresőképtelenségét közvetlenül megelőző egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelő időn át kaphat. (A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.)