BONTÁSI ENGEDÉLLYEL, BONTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

A bontási engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek, vagyis hogy a tervezett bontási munka kielégíti-e a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, műszaki és egyéb szakhatósági követelményeket, továbbá hogy az építmény elbontását jogszabály vagy ingatlan nyilvántartási bejegyzés nem tiltja-e. A bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint.