FENNMARADÁSI ENGEDÉLLYEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Fennmaradási engedély kérhető, ha az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött építési, bontási tevékenységet jogszerűtlenül (engedély nélkül, az engedélytől eltérően, az engedély jogerőssé válása nélkül, a jogerős engedély végrehajthatóságának felfüggesztése ellenére) vagy ha az építésügyi hatósági engedély nélkül végezhető építési tevékenységet szakszerűtlenül végezték.