FÖLDDEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI FELADATOK ÜGYINTÉZÉSE (ÉPÍTÉSI TELEKNEK, VAGY TERÜLETNEK MINŐSÜL-E EGY ADOTT FÖLDTERÜLET)

  • A) Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése

A termőföldet más célra hasznosítani csak a földhivatal engedélyével lehet. Az engedélyt előzetesen kell beszerezni, a termőföld igénybevételének (más célú hasznosításának) megkezdését megelőzően. Termőföld végleges más célú hasznosításának minősül a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan végleges eltérés, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik; a termőföld belterületbe vonása; az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki létesítmény tartozékát képező fásítás igénybevétele. A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. Más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló földhivatali határozat. Ennek hiányában a hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie.

  • B) Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése (kizárólag önkormányzat terjesztheti elő)

A termőföldet más célra hasznosítani csak a földhivatal engedélyével lehet. Termőföld más célú végleges hasznosításának minősül a termőföld belterületbe vonása is. Külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő.
Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe. A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni.

  • C) Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése

A termőföldet más célra hasznosítani csak a földhivatal engedélyével lehet. Az engedélyt előzetesen kell beszerezni, a termőföld igénybevételének (más célú hasznosításának) megkezdését megelőzően. Termőföld más célú időleges hasznosításának minősül, ha a lábon álló termény megsemmisül, terméskiesés következik be, az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, a talajszerkezet károsodik. A termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre engedélyezhető. A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni.  Más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló földhivatali határozat. Ennek hiányában a hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie. 

  • D) Szolgalmi-, vagy egyéb használati jog alapján termőföld időleges más célú hasznosításának bejelentése

A termőföldet más célra hasznosítani csak a földhivatal engedélyével lehet. Időleges más célú hasznosításnak kell tekinteni a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, a vezetékjog, a vízvezetési és bányaszolgalmi jog olyan gyakorlását is, amely a termelés folytatását, illetőleg a talajvédelmi előírások betartását nem teszi lehetővé. Ezen időleges más célú hasznosítás nem engedélyköteles, azonban a jogosultnak a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül, azt be kell jelenteni a földhivatalhoz.