HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLLYEL, HASZNÁLATBAVÉTELLEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

  • A) Használatbavételi engedély kiadása iránti kérelem

Az építési engedélynek megfelelően elkészült épületbe a jogszabályok szerint csak használatbavételi engedély birtokában lehet beköltözni. A hétköznapi életben ezt az engedélytípust lakhatási engedélynek szokták nevezni. Használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni. A kérelmet – a használat megkezdése előtt – az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, de az építési engedély hatályossága alatt kell benyújtani.
Az építési engedéllyel rendelkező része minden esetben tartalmazza, hogy az engedélyezett építési tevékenységre használatbavételi engedélyt kell‐e kérni. Egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több építményre vagy önálló rendeltetési egységre külön‐külön ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérni. A használatbavételi engedély iránti kérelemmel egy időben a fennmaradási engedélyezésre irányuló kérelem is előterjeszthető. A 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület használatbavételi tudomásulvételi eljárása illetékmentes.

  • B) Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem

Az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, építési tevékenység az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba. A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető
a) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor,
b) az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban jegyzőkönyvvel igazolt átadását követően,
c) az építési engedély hatályossága alatt – használatbavétel előtt – nyújtja be az építésügyi hatósághoz.
A Kérelem díj 10 000 forint.