INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉVEL, FÖLDJOGOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

  • Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem

Az ingatlan-nyilvántartási térképről kinyomtatott térképmásolat készítése hiteles vagy nem hiteles formában. Az eljárási díj mértéke hiteles térképmásolat esetén 3000 forint, a nem hiteles térképmásolat során pedig 2400 forint. A hitelesítési záradékkal ellátott és kiadott térképmásolatot - kérelem esetén - az adatszolgáltató az érvényben lévő adatszolgáltatási díj 50%-ának megfizetése ellenében ismételten hitelesíti, amennyiben annak tartalma időközben nem változott. Az általános ügyintézési határidő 8 nap postai úton előterjesztett kérelem esetén.