ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEK (MŰEMLÉKEKHEZ, RÉGÉSZETI LELŐHELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSKÖRÖK)

  • Emlék, lelet bejelentése, a hatóság értesítése

Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles
a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
b) a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni,
c) a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni,
d) a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a hatóság intézkedéséig gondoskodni.
Ha hatósági intézkedésre van szükség, a feltárásra jogosult szerv a bejelentést követően haladéktalanul értesíti a hatóságot.