ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBÓL INFORMÁCIÓ KÉRÉS

A bontási engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek, vagyis hogy a tervezett bontási munka kielégíti-e a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, műszaki és egyéb szakhatósági követelményeket, továbbá hogy az építmény elbontását jogszabály vagy ingatlan nyilvántartási bejegyzés nem tiltja-e. A bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint.

  • Egyéb információ, illetve adatszolgáltatás kérése a Foster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvános adataiból

Az OÉNY nyilvános adatait a Kormányablak internetes felületen keresztül éri el, az adatbázisokban a kérelmező által megadott keresési feltételek szerint keres. Találat esetén adatszolgáltatást, betekintési lehetőséget nyújt. Az OÉNY-hoz tartozó, annak működését elősegítő elektronikus alkalmazások közül a következők tartalmaznak nyilvános, a hatóságon kívüli jogalanyok által lekérdezhető adatokat: e-kezelő felület; e-statisztika; e-tanúsítás. Az adatok a következő linkeken érhetők el: