SPECIÁLIS ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI FELADATOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

  • A) Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem

Összevont engedélyezési eljárásra akkor van szükség, ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó telepítési követelmények, a településképpel, az építészeti kialakítással kapcsolatos, illetve kulturális örökségvédelmi követelmények előzetes tisztázás szükséges. Az összevont engedélyezési eljárás két szakaszból áll: a megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása céljából elvi építési keretengedélyezési szakaszból, majd ezt követően az építési engedélyezési szakaszból. Az összevont eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára vonatkozik, azonban mellékletként az eljárás megindításakor csak az elvi építési keretengedélyezési szakasz megindításához szükséges mellékleteket kell benyújtani.

  • B) Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása céljából - a tervezés elősegítése érdekében, vagy az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez - helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítványt az eljárás megindulásától számított tíz napon belül vagy önálló határozattal, vagy az ügyfél által beadott irat záradékolásával kell kiadni. A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

  • C) Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem

Az építtető az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmében a jogerős építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély hatályának meghosszabbítását kérheti. Az építésügyi hatóság a jogszabályban meghatározott engedélyek esetén, helyszíni szemlén vizsgálja, hogy az építési vagy bontási tevékenységet megkezdték-e, a megkezdett építési vagy bontási tevékenységet jogszerűen végzik-e és az elkészült építmény, építményrész készültsége milyen mértékű.