TELEKALAKÍTÁSSAL, TELEKMŰVELÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

  • A) Telekalakítási eljárás megindítása

A telekalakítás lehet: telekhatár rendezés, telekegyesítés, telekcsoport újra osztása.
A telekalakítási eljárás megindítását csak egész ingatlanra lehet kérelmezni (tehát tulajdoni hányadra, vagy az ingatlan részterületére nem!). Az eljárás megindítása nem akadályozza meg a további jogok és tények bejegyzését, feljegyzését. 

  • B) Telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem

Az ingatlanok telekcsoport újraosztására, telekfelosztására, telekegyesítésére és telek-határrendezésére irányuló telekalakítási engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtása.

  • C) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem

Az ingatlanok telekcsoport újraosztására, telekfelosztására, telekegyesítésére és telek-határrendezésére irányuló telekalakítási engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtása, és a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásban az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás.

  • D) Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti kérelem

Földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdonú földek megosztása annak érdekében, hogy bármely tulajdonos a saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg. Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig lehetett benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz.