TÖRLESZTÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ÜGYEK

  • A) Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatban

A Magyar Állam meghatározott feltételekkel az OTP az 1988. december 31-e előtt hatályban volt jogszabályok alapján megkötött lakáscélú hitelszerződésből eredő egyes követeléseit – a törlesztési kötelezettség felfüggesztése mellett – a központi költségvetés terhére megvásárolja. A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének feltételeként az ingatlanra e rendelet alapján az ingatlan fekvése szerinti települési, fővárosi kerület önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalom kerül feljegyzésre. (kivéve, ha az ingatlant elárverezték, az ingatlan önkormányzati bérlakás, vagy az ingatlan elemi kár következtében lakhatatlanná vált vagy megsemmisült)

  • B) Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem

A támogatással megszerzett lakóingatlannak az állam visszakövetelés iránti igényének tartama alatti elidegenítése ellenére a lakáscélú támogatást visszafizetni abban az esetben nem kell, ha az elidegenítés a lakásigény újabb lakóingatlannal való kielégítése céljából történt. Ez történhet a támogatás felfüggesztésével (1 illetve 3 év időtartamra, újabb ingatlan vásárlásáig, építéséig), vagy a támogatott ingatlan eladását követően újabb ingatlan adásvételével, cseréjével.