JÁRMŰ TULAJDONJOGÁT IGAZOLÓ HATÓSÁGI OKMÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

  • A) Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

A jármű tulajdonjogát igazoló okirat a törzskönyv. Egy járműhöz egy időben csak egy érvényes törzskönyv tartozhat. A közlekedési igazgatási hatóság a jármű első forgalomba helyezése során, annak, aki a jármű tulajdonjogát igazolja, törzskönyvet ad ki. Az jogosult a törzskönyvre, aki a jármű tulajdonjogát igazolja a jármű első forgalomba helyezése során, illetve a jármű tulajdonjog változásának nyilvántartásba vétele (átírása) esetén. A törzskönyvet az okmányiroda eljárását követően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) állítja ki, és kérelmének megfelelően vagy személyesen veheti át az okmányirodában, vagy postai úton továbbítja a jogosult részére. A törzskönyvvel kapcsolatos kérelemre induló eljárásokban - néhány kivételtől eltekintve - az ügyfél a kérelmét a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton is előterjesztheti. Az eljárás illetéke 6. 000 Ft. A törzskönyvet csak a tulajdonosnak, illetve arra feljogosított meghatalmazottnak lehet kiadni.

  • B) Jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány pótlására irányuló kérelem

Ha a törzskönyv elveszett, megsemmisült vagy eltulajdonították, a tulajdonos kérheti a pótlását a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál. A kérelemhez az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet, törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást csatolni kell. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható és a legyártását követően kerül sor a postázásra, illetve vehető át az okmányirodában.