JÁRMŰVEZETÉSRE JOGOSÍTÓ OKMÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

  • A) Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)

Az első vezetői engedély kiállítására irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az egészségügyi alkalmassági véleményt, a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást, továbbá az ügyintézés során be kell mutatni a sikeres vizsga tényét tanúsító vizsgaigazolást, valamint a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmányt és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A vezetői engedélyt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a kérelmező részére postai úton küldi meg.

  • B) Vezetői engedély cseréje iránti kérelem

Vezetői engedély cserére az alábbi esetekben kerülhet sor: érvényességi idő lejárta miatt, adatváltozás miatt, új kategória megszerzése és annak bejegyzése iránti kérelem miatt, más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély magyar okmányra történő cseréje miatt.
Vezetői engedély cseréje csak személyesen kérelmezhető. A kérelemhez csatolni kell egészségi alkalmassági véleményt, kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt, igazolást az eljárás illetékének megfizetéséről.

  • C) Vezetői engedély pótlása iránti kérelem

Járművezetésre jogosító okmány eltulajdonítása, megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén az ügyfél személyesen vagy elektronikus úton kérelmezheti a járművezetésre jogosító okmányának pótlását. Elektronikus úton a 2001. január 1-je után kiadott vezetői engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülését lehet bejelenteni és kezdeményezni annak pótlását. A kérelemhez csatolni kell a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet, a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást. A kérelemhez be kell mutatni személyazonosításra alkalmas okmányt, a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt.
A vezetői engedélyt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a kérelmező részére postai úton küldi meg.