APA MUNKAIDŐ KEDVEZMÉNYRE IRÁNYULÓ KÉRELEM

Gyermek születése esetén az apát is megilleti az 5 munkanapos munkaidő-kedvezmény. A kedvezmény idejére járó távolléti díjat és munkáltatói közterhet a központi költségvetés megtéríti a munkáltató részére.