BABAKÖTVÉNY

A Magyar Állam támogatást nyújt minden, 2005. december 31. napját követően született gyermek részére önálló életkezdésük anyagi megalapozása céljából. Az életkezdési támogatás igénylésére nincs szükség, a Magyar Államkincstár automatikusan nyit egy számlát a gyermek részére és azon külön kérés nélkül helyezi el a támogatás összegét.
A számlán elhelyezett összeg - egészen a gyermek nagykorúságáig - évenként növekszik az előző évi, hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező támogatással. Az életkezdési támogatás és elért hozamok összegének további befizetésekkel történő gyarapításáraa gyermek szülője, törvényes képviselője, vagy hozzátartozója Start-értékpapírszámlát is nyithat. Az így felhalmozott megtakarítást a 18. életévét betöltött gyermek veheti fel és azt jogszabályban meghatározott célokra - többek között tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre, gyermekvállalásra - fordíthatja.