GYED (GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ IRÁNTI KÉRELEM)

A gyermekgondozási díj (gyed) biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás.
A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély/csecsemőgondozási díj (szülési szabadság), illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól, legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermek esetén legfeljebb a gyermek 3 éves koráig.
A gyermekgondozási díj iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatónál kell előterjeszteni.
Azon biztosítottak esetében, ahol nincs foglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó) a kérelmet az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez kell benyújtani.
2013. december 31. napja után született gyermek után jogosult a magyar nyelvű felső fokú alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben nappali tagozaton taulmányokat folytató hallgató, ha a szülést megelőző két éven belül legalább két aktív félévvel rendelkezik, a gyermek születésének napjától egy évig.
A szülőnek már nem kell választani az ellátások között. Amennyiben több ellátás kerül egyszerre folyósításra több gyermek után, az ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe. A gyermek egy éves korától a GYED igénybevevő korlátlan időtartamban dolgozhat.