GYERMEK CSALÁDI ÉS UTÓNEVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A gyermek - szüleinek megállapodása szerint - apjának vagy anyjának családi nevét viseli. Szintén a szülők határozzák meg a gyermek utónevét is függetlenül attól, hogy együtt vagy külön élnek. Egyes esetekben azonban a járási gyámhivatalnak kell megállapítani a gyermek nevét. Erre egyrészt akkor kerülhet sor, ha a név meghatározására jogosult szülő vagy szülők a gyermek nevét nem határozzák meg, illetőleg azt a gyámhivatalnak az előírt határidőben nem jelentik be. Másrészt, ha vita van közöttük a név meghatározás tekintetében és határidőben nem igazolják a bírósági per megindítását. Az eljárás a szülő vagy a szülők kérelmére, illetve hivatalból is megindulhat. A kérelem írásban és szóban nyújtható be ez utóbbiról a járási gyámhivatal jegyzőkönyvet vesz fel. A kérelem előterjesztésére jogosultak: a gyermek szülei, függetlenül attól, hogy a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakorló vagy különélő szülőkről van-e szó. Az eljárás illetékmentes.