KÉRELEM CSALÁDI PÓTLÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt. A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. A formanyomtatványt és az ahhoz csatolt, jogszabályban meghatározott dokumentumokat ezután továbbításra a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani. Amennyiben a kérelmező munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a kérelmet ott kell benyújtani. A fővárosi vagy megyei kormányhivatal az igényelt ellátásról 30 napon belül dönt. A családi pótlék utalására havonta, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, bankszámlára utalás esetében 3. napjáig kerül sor.