KÉRELEM GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

A gyermeknevelési támogatás havi rendszerességgel járó gyermekgondozási támogatás. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.