LAKCÍMKÁRTYA KIÁLLÍTÁS

A lakcímbejelentés a bejelenteni kívánt lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál vagy jegyzőnél teljesíthető. A lakcímbejelentésről az illetékes járási hivatal állítja ki a lakcímigazolványt és a jegyző vagy járási hivatal (újszülött törvényes képviselőjének az anyakönyvvezető) kézbesíti a bejelentést tevő részére. A jegyző, illetve a járási hivatal átvezeti a nyilvántartáson a lakcímbejelentés adatait.

A polgár bármely járási hivatalnál és a központi szervnél (KEKKH) is bejelentheti a lakcímén kívüli értesítési címét.