SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE

A személyazonosító igazolvány kiadását Magyarországon született újszülött magyar állampolgár részére a törvényes képviselő kérheti a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél. A személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem előterjesztését követően az eljáró hatóság ellenőrzi a kérelmező jogosultságát, személyazonosságát, állampolgárságát és a fényképnek az azonosításra alkalmasságát. Az igazolványt a kérelmező átveheti személyesen a járási hivatalban vagy a KEKKH-nál, illetve kérheti a postai kézbesítést is.