SZÜLETÉS BEJELENTÉSE ÉS ANYAKÖNYVEZÉSE

A születést legkésőbb a születést követő első munkanapon kell bejelenteni az illetékes anyakönyvvezetőnél. Ha a születés intézményben (kórházban) történik, a bejelentés az intézet vezetőjének a kötelessége. A születés bejelentésére szolgáló nyomtatványt a szülők személyazonosítására alkalmas okmánya, valamint a szülők házassági anyakönyvi kivonata alapján kell kitölteni. Ha a szülők nem házasok, akkor szükséges teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat is. A születés anyakönyvezését követően a szülők illetékmentesen kapják meg a születési anyakönyvi kivonatot, valamint a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt.