TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT FELVÉTELE IRÁNTI KÉRELEM

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy ezt megelőzően a fogamzási idő kezdetétől személyesen lehet megtenni, ha a gyermek családi jogállásában az apai hely még vagy már üres, és a nyilatkozatot tevő férfi és a gyermek között legalább 16 év a korkülönbség. Az apaság teljes hatályú elismerése lehetőséget ad a nem házasságból származó gyermek családi jogállásának önkéntes rendezésére olyan esetekben, amikor az anyával a férfi vagy nem köthet, vagy valamelyikük nem akar házasságot kötni. Ha az elismerés teljes hatályú, akkor az apaságot egymagában megállapítja, és az elismerő nyilatkozat szülői felügyeleti jogot keletkeztet. Az elismerésről jegyzőkönyvet (közjegyzői okiratot) kell készíteni, amely tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy a férfi a gyermeket a Csjt. 37. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerte el, továbbá a hozzájáruló nyilatkozatokat.

Teljes hatályúvá akkor válik az apai elismerő nyilatkozat, ha a szükséges hozzájárulások is megtörténtek:

  • a) az anya részéről,
  • b) a gyermek vagy a méhmagzat  törvényes képviselője részéről, ha nem az anya az apai elismeréssel érintett gyermek vagy méhmagzat törvényes képviselője,
  • c) ha az apai elismeréssel érintett gyermek a 14. életévét betöltötte, a gyermek részéről, valamint
  • d) ha az apai elismerő nyilatkozatot tevő férfi korlátozottan cselekvőképes, az ő törvényes képviselője részéről.