ÚTLEVÉL IGÉNYLÉS

A kérelmező a kérelmet belföldön a járási hivatalnál, vagy a KEKKH-nál (külföldön a konzuli tisztviselőnél) nyújthatja be az e célra szolgáló egységes formanyomtatványon. A kérelem főszabály szerint személyesen nyújtható be (a 12. életévét be nem töltött kiskorú esetében nem szükséges a személyes megjelenés, a törvényes képviselők együttes megjelenésével nyújtható be). A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket, illetve a jogosultság ellenőrzéséhez be kell mutatni a jogszabályban meghatározott okmányokat.  A járási hivatal a formanyomtatványt, a kinyomtatott és aláírt kérelmet, a mellékleteket megküldi a KEKKH-nak, illetve az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja a KEKKH részére. A kérelmező úti okmánya rendes eljárásban 20 nap alatt készül el, és személyesen átvehető a járási hivatalnál vagy a KEKKH-nál, illetve kérni lehet a postai úton történő kézbesítését is.