OLYAN SZEMÉLYNEK A BEJELENTÉSE, AKINEK A HAGYATÉKI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGI ÉRDEKE FŰZŐDIK (A JEGYZŐNÉL TEHETŐ MEG)

Annak a személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, a jegyzőnél tehető meg. Amennyiben az elhunyt után hagyaték nem maradt, nemleges nyilatkozat kitöltésére kerül sor. Ha az elhunyt után olyan vagyontárgy (pl. ingatlan, gépkocsi, bankszámla, takarékbetétkönyv) maradt, amelynek átíratásához közjegyzői végzés szükséges, minden esetben hagyatéki eljárást kell indítani. A hagyatéki leltárt az erre a célra rendszeresített, külön jogszabályban megállapított nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni.