HALÁLESET ESETÉN ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Halotti anyakönyvi kivonat hozzátartozó részére állítható ki vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához.