HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Ha az ügyfél olyan adat igazolását kéri, amely nem adattartalma az anyakönyvi kivonatnak, hatósági bizonyítvány kiadásának van helye. A kérelemben meg kell jelölni a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját, valamint azt hogy melyik anyakönyvi bejegyzésből kérik. Amennyiben nem a bejegyzésben szereplő személy a kérelmező, igazolni kell az adathoz való jogosultságot is.