KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉS EGÉSZSÉGÜGY (ELHUNYT KÜLFÖLDRE SZÁLLÍTÁSÁRA, 96 ÓRÁN TÚLI KOPORSÓS TEMETÉSRE, SÍRNYITÁSRA, FERTŐZÉSBEN ELHUNYT SZEMÉLY SÍRHELYÉRE RÁTEMETÉSRE, KORBONCTANI VIZSGÁLAT MELLŐZÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM

  • A) Elhunyt külföldre szállításának engedélyezésére irányuló kérelem

Amennyiben Magyarországról külföldre történik a halottszállítás, engedélyt kell kérni a halál megállapításának helye szerint illetékes járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézettől.
A külföldre történő halottszállításra, a járási népegészségügyi intézet engedélyének a birtokában, és a határozatban foglaltak betartására vonatkozó ellenőrzést követően kerülhet sor. Holttestet szállítani kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott koporsóban lehet.

  • B) 96 órán túl történő koporsós temetés engedélyezésére irányuló kérelem

A halottat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell temetni. Koporsós temetés esetén a halott eltemetésére a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán túl is van lehetőség. Ha a temetésre az eltemettető kívánsága szerint 8 napon túl kerül sor, az egészségügyi hatóság engedélyét kell kérni. A kérelemnek akkor ad helyt a hatóság, ha a holttestnek az eltemetésig történő folyamatos hűtése biztosított. A temetésnek ez esetben is legfeljebb 15 napon belül meg kell történnie.

  • C) Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem (rátemetés, valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából)

Amennyiben rátemetés, holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából sírt vagy sírboltot kell megnyitni és a temetés időpontjától számítva 25 év még nem telt el, abban az esetben a sírnyitáshoz a temető fekvése szerint illetékes (fővárosi, kerületi) járási népegészségügyi intézet engedélye szükséges.
Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés, és rátemetés céljából, ill. a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. Sírhely felnyitása az utolsó temetéstől számított 25 év elteltével nem engedély köteles.

  • D) Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére sírnyitási engedély kérelem (rátemetés, valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából)

Amennyiben rátemetés, a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából olyan sírhelyet kell megnyitni, melyben korábban fertőző betegségben elhunyt személyt temettek és a temetés időpontjától számítva 25 év még nem, de 1 év már eltelt, abban az esetben a sírnyitáshoz a sírhely fekvése szerint illetékes (fővárosi, kerületi) járási népegészségügyi intézet engedélye szükséges.
Fertőző betegségben elhunyt személy sírhelyének felnyitása (rátemetés, a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából) a temetéstől számított 1 éven belül nem engedélyezhető.
Sírhely felnyitása, az utolsó temetéstől számított 25 év elteltével nem engedély köteles.
Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés, és rátemetés céljából, ill. a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

  • E) Kórbonctani vizsgálat mellőzésére irányuló kérelem

A kórbonctani vizsgálat elvégzésétől bizonyos feltételek fennállása esetén el lehet tekinteni akkor is, ha a boncolásnak tudományos vagy oktatási jelentősége van, illetve ha az elhunytat hamvasztani kívánják, feltéve, hogy az elhunyt még életében vagy hozzátartozója a halált követően írásban kérte a kórbonctani vizsgálat mellőzését. Nem mellőzhető a kórbonctani vizsgálat, ha az elhunyt még életében vagy a halált követően a hozzátartozó azt írásban kérte. A kórbonctani vizsgálat mellőzéséről fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt személy esetében a fekvőbeteg-gyógyintézet (egyetemi klinika) orvos igazgatója, egyéb esetekben az egészségügyi hatóság írásban dönt. A boncolás mellőzését a meghatározott iratok benyújtásával a fekvőbeteg-gyógyintézet (ahol a boncolás mellőzését kérik) fekvése szerint illetékes Járási hivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél kell kérni.