BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ INTÉZKEDÉSEK, BEJELENTÉSEK, KÉRELMEK

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot személyesen kell bejelenteni az anyakönyvvezetőnél, aki erről jegyzőkönyvet vesz fel. A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásához jogszabály nem ír elő várakozási időt. A bejegyzett élettársi kapcsolat az anyakönyvvezető előtti akaratnyilvánítással jön létre, és az egyik fél haláláig vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáig áll fenn. Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. Kiskorú személy nem köthet bejegyzett élettársi kapcsolatot, a bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét, nem fogadhatnak közösen örökbe, nem vehetnek részt mesterséges megtermékenyítésben, az anya bejegyzett élettársa nem lesz automatikusan a születendő gyermek szülője, ha a felek mindenben megegyeztek a bejegyzett élettársi kapcsolatot közjegyző is felbonthatja. Minden más szabály megegyezik a házasságra vonatkozó szabályokkal. A bejegyzett élettársak a kapcsolat vége esetén jogosultak tartásdíjra, végrendelet hiányában törvényes örökösök, és végrendelet esetén is megilleti őket a köteles rész.