HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK

Hatósági bizonyítvány kiállítását olyan adatok igazolására kérheti az ügyfél, melyeket az anyakönyvi kivonat nem tartalmaz, de azok az anyakönyvben szerepelnek. A kérelemben meg kell jelölni a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját, valamint azt, hogy melyik anyakönyvi bejegyzésből kérik. Amennyiben nem a bejegyzésben szereplő személy a kérelmező, igazolni kell az adathoz való jogosultságot is. A hatósági bizonyítványért 3000 forint eljárási illetéket kell fizetni, kivéve, ha azt olyan célra kívánják felhasználni, amelyhez a kiállítása illetékmentes (pl. kárpótlási eljárás).