HÁZASSÁGGAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK, BEJELENTÉSEK, KÉRELMEK

A házasuló a házassági szándékát személyesen jelenti az anyakönyvvezetőnél, aki erről jegyzőkönyvet vesz fel. A házassági szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető ismerteti a házasság törvényes akadályait, a házasságkötés törvényes előfeltételeit. Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentésétől számított 31. napra tűzheti ki legkorábban az esküvő napját; a 30 napos várakozási idő alól felmentés kérhető, melyet a jegyző bírál el. Kiskorú számára a gyámhatóság által kiadott előzetes házasságkötési engedély a kiadástól számított hat hónapig érvényes.  Házasság külső helyszínen is megköthető, de erre engedélyt kell kérni a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg. Külön díja van, mely településenként eltérő, helyi rendelet állapítja meg az összegét.