HÁZASSÁGI ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Az anyakönyvi kivonatot írásban (személyesen vagy postai úton) és elektronikus úton is lehet kérelmezni. Anyakönyvi kivonatot az érintett személy, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Utóbbihoz Ügyfélkapu regisztráció szükséges. A kivonat az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza. Az anyakönyvi kivonat kiállítása egy ízben hivatalból illetékmentes. Az ügyintézési határidő írásbeli kérelem esetén 8 nap, személyes megjelenés esetén azonnali.