NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA IRÁNTI INTÉZKEDÉSEK, BEJELENTÉSEK, KÉRELMEK

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házassági név családi nevekből képzett része egy vagy legfeljebb kéttagú lehet. A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után az érintett kérelmére módosítható. A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel, a kérelem azonban bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető. A kérelemhez szükséges születési és házassági anyakönyvi kivonat, valamint személyazonosításra alkalmas okmány. Az ügyintézési idő 30 nap.