CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATAI. - A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ DIÁKOKNAK ÖSZTÖNDÍJRENDSZER ÉS ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

A magyar kormány célja, hogy az oktatási esélykülönbségek csökkentését és az iskolai lemorzsolódás mérséklését a tanulóknak nyújtott ösztöndíjjal, valamint mentori és pályaorientációs szolgáltatások biztosításával érje el. A hátrányos helyzetű diákoknak a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer és az Útravaló Ösztöndíjprogram nyújt lehetőséget a támogatás elérésére. Kiemelendő aGyerekesély Projekt, ezen belül a koragyermekkori fejlődést támogató Biztos Kezdet Program és a gyermekszegénység leküzdését kistérségi szinten támogató Komplex kistérségi program. Ezen túl a kormány a civil szervezetek számára egyházi, nemzetiségi, kisebbségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos témakörökben is hirdet pályázatokat. A pályázatok célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.