DIÁKKEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A kérelmet a határon túli tanuló, hallgató személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be. Magyarország területén diákkedvezményre jogosultak a szomszédos államokban (kivéve Ausztria) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek és házastársuk, valamint közös háztartásukban nevelt gyermekeik; a szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatási intézményével tanulói jogviszonyban álló és magyar nyelven tanuló, továbbá a szomszédos állam felsőoktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató személyek. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a kedvezmény iránti kérelem benyújtása, amelyet követően a kormányhivatal vagy a külképviselet jegyzi be a jogosultságot, az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével.