AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT, ILLETVE ANNAK ÖSSZEGÉT ÉRINTŐ ADATOKRA VONATKOZÓ BEJELENTÉS

A családtámogatási ellátásra jogosult az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles írásban bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra jogosultságát vagy annak összegét érinti. A bejelentés elmulasztásából eredő jogalap nélkül kifizetett összeget az ügyfél köteles visszafizetni.