FELSŐOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Az Oktatási Hivatal gondoskodik a felvételiben érintettek teljes körű tájékoztatásáról, valamint az esélyegyenlőséget garantáló, országosan egységes, minden jelentkező valamennyi jelentkezését figyelembe vevő felvételi rendszer működtetéséről. A linken aktuálisan induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információkról, a meghirdetett képzésekről, ponthatárokról és szakleírásokról kap tájékoztatást.