ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (családi pótlékot) nyújt. Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti. A formanyomtatványt és az ahhoz csatolt, jogszabályban meghatározott dokumentumokat ezután továbbításra a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani. Amennyiben a kérelmező munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a kérelmet ott kell benyújtani. A hatóság az igényelt ellátásról 30 napon belül dönt. A családi pótlék utalására havonta, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, bankszámlára utalás esetében 3. napjáig kerül sor.