NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM

A Nemzeti Kiválóság Program a kutatói szféra munkaerő-piaci esélyeinek növelésére, és a versenyképességi hátrányok felszámolására került kidolgozásra. Célja, hogy az ország versenyképességének, innovációs teljesítményének és a társadalom megújulásának alapját képező emberi erőforrás minőségét fejlessze.