ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg a jogosultsági feltételek fennállása esetén.