RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatásra, illetve egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A kedvezményre jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg szülőjének, vagy más törvényes képviselőjének kérelmére, vagy oktatási intézmény, gyámhatóság, illetve más család-, és gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, valamint természetes személy vagy társadalmi szervezet kezdeményezésére. Az ügyintézés határideje 30 nap.