ADATLAP IGÉNYLÉSE FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS/VAGY MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ

Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget ad az adóhatóságnak, hogy kifejezetten méltányossági alapon, bizonyos esetekben mérsékelheti a befizetendő adó összegét vagy fizetési könnyítést engedélyezhet.
A fizetési kedvezmény biztosítása nem automatikus, azt csak a törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén engedélyezi az adóhatóság. Magánszemély esetén nemcsak az adózó, de a vele közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi és szociális viszonyait, vállalkozásoknál pedig a gazdálkodásra vonatkozó adatokat mérlegeli az adóigazgatóság.