ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

  • A) Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem, migráns munkavállalónak ellátás megállapítása iránti kérelem

Álláskeresési ellátásban csak álláskereső részesülhet. Az álláskereső a munkaviszonyba töltött időtartam, az egyéni, illetőleg társas vállalkozó a vállalkozói tevékenysége alatti járulékfizetési kötelezettségével szerezhet jogosultságot az álláskeresési járadékra. Az ellátás megállapítása a kérelem beadásával kezdődik. A migráns munkavállalók (az EU/EGT tagállami munkaviszonnyal rendelkező álláskereső) esetében is a kérelem beadásával kezdődik az eljárás. Amennyiben az ügyfél valamennyi jogosultsági feltételnek megfelel, úgy álláskeresési ellátást - álláskeresési járadékot vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyt - állapítanak meg a részére.

  • B) Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő kifizetése iránti kérelem

Abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő álláskereső, a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú teljes, vagy legalább napi négy óra munkaidejű részmunkaidős munkaviszonyt létesít, akkor kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás meghatározott mértékét egy összegben ki kell fizetni a folyósítási idő letelte után, amennyiben a munkaviszony folyamatosan fennáll. Az 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  27.§ (8) bekezdésben meghatározott egy összegben kifizetendő juttatás mértéke a még hátralévő időtartamra járó juttatás összegének 80 százaléka.

  • C) Álláskeresési járadék szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

A járadék szüneteltetése az ügyfél vagy az általa meghatalmazott személy bejelentése alapján, vagy egy, a kirendeltség által kezdeményezett esemény (pl. közvetítés) alapján történik. A bejelentésre a kirendeltség szüneteltető határozatot nem hoz, a járadék folyósítása szünetel. Ha az ügyfél bejelentése alapján megállapítható, hogy a járadékfolyósítás szüneteltetésének oka megszűnik, és fennállnak a törvényben meghatározott feltételek az ellátás folyósításához, az ügyintéző rendelkezik a szüneteltetés megszüntetéséről és az ellátást megállapító határozatban meghatározott feltételekkel történő továbbfolyósításáról.)

  • D) Álláskeresési járadék megszüntetése iránti kérelem (bejelentés)

Az álláskeresési járadék folyósítása megszűnik, ha az álláskereső: kéri; megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá; oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat; meghalt; az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette; kereső tevékenységet folytat, kivétel az alkalmi foglalkoztatás keretében végzett munka; olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül. Abban az esetben, ha a jogszabályban meghatározott megszűnési ok bekövetkezik, az álláskeresési járadék folyósítása hatósági döntés (határozathozatal) nélkül megszűnik. A munkaügyi kirendeltség a megszűnés tényéről az ügyfél kérelmére a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül hatósági bizonyítványt ad ki. Meg kell szüntetni az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskereső: álláskeresési járadékban részesül és törlik a nyilvántartásból; kereső tevékenységet folytat, és bejelentési kötelezettségét a1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 36. § (1) bekezdése szerint elmulasztotta. Abban az esetben, ha a hatóság mérlegelését, döntését igénylő, jogszabályban meghatározott megszüntetési ok bekövetkezik, a kirendeltség határozattal köteles intézkedni az álláskeresési járadék megszüntetéséről.