ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLLYEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

  • A) Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem

A nyugdíj előtti álláskeresési segély célja: a munkaerő-piaci változások hatására egyre több munkavállaló kerül abba a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős kora miatt nehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni.

  • B) Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása határozathozatal nélkül szünetel, a szünetelések kezdőnapja megegyezik az álláskeresési járadéknál leírtakkal. Az álláskereső a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának szünetelése alatt folytatott keresőtevékenység eredményeként álláskeresési járadékra szerezhet jogosultságot. Az így szerzett idővel, amennyiben a többi feltétel is fennáll, álláskeresési járadékot kell az ügyfél részére megállapítani és annak lejártát követően a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell tovább folyósítani.

  • C) Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése iránti kérelem

Határozathozatal nélkül megszűnik az álláskeresési segély folyósítása, ha az ügyfél kéri, ha megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá, ha oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, a tanulói, hallgatói jogviszony kezdő napjától, ha meghalt, ha olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül.
A nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetésének feltételei: a nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetéséről a kirendeltség határozattal dönt, ha az ügyfelet az Flt. 28. § (2) a) pontja alapján törlik a nyilvántartásból.