ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

 • A) Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Az álláskereső nyilvántartásba vétele erre irányuló kérelem alapján történik. Az álláskereső elektronikus levélben is jelezheti nyilvántartásba vétel iránti szándékát. Az ügyintéző a személyes megjelenéskor a kérelem felvételével egyidejűleg nyilatkoztatja az ügyfelet arról, hogy a nyilvántartásba vételhez kapcsolódó jogszabályi feltételeknek megfelel és ezek igazolására szükséges iratokat az ügyfél bemutatja, valamint a kirendeltséggel történő együttműködést vállalja. Amennyiben az első jelentkezés e-mailben történt, a személyes megjelenéskor arról is nyilatkoznia kell az ügyfélnek, hogy a nyilatkozatban foglaltak már az elektronikus bejelentéskor is fennálltak. Ugyanekkor nyilatkozik az ügyfél a kapcsolattartás választott módjáról is.
Az álláskeresőkön belül egy megkülönböztetett csoportot képeznek a pályakezdő álláskereső ügyfelek.

 • B) Álláskeresők nyilvántartása szünetelése iránti kérelem (bejelentés)

Az álláskereső aktív munkahelykereső tevékenysége és álláskeresőként való nyilvántartása szünetel:- a munkaügyi központ által támogatott képzésben történő részvétel időtartamára- a rövid, kilencven napot meg nem haladó időtartamú kereső tevékenység (kivéve az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony) időtartamára- az időtartamtól függetlenül közfoglalkoztatás időtartamára- terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra való jogosultság bejelentése esetén a jogosultság megállapítását követő naptól, gyermekgondozási segélyre való jogosultság bejelentése esetén a GYES megállapításának napjától- az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében történő tényleges szolgálatteljesítés időtartamára szünetel.

 • C) Álláskeresők nyilvántartásból való törlése iránti kérelem (bejelentés)

Az illetékes kirendeltség a jogszabálynak megfelelően az alábbi esetekben törli a nyilvántartásból az álláskeresőt:

  • az álláskereső azt kéri
  • az álláskeresőként történő nyilvántartás feltételeinek 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 58.§ (5) bekezdés d) pont 1-4. alpont] bármelyike megszűnt
  • az álláskereső meghalt
  • jelentkezési kötelezettségének személyesen vagy elektronikus levél útján nem tesz eleget
  • együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget (felajánlott munkerő-piaci képzést, szolgáltatást, programot, felajánlott megfelelő munkahelyet nem fogadja el)
  • a körülményeiben bekövetkezett változások miatt nem tekinthető aktív álláskeresőnek
  • ha álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, valamint vállalkozói járadékra nem jogosult vagy ezek folyósítási idejét kimerítette, és rendszeres szociális segélyben részesül,
  • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. szerint az aktív korúak ellátására jogosult, de egészségkárosodottnak minősül, ezért az meghatározott együttműködési kötelezettség nem terheli
  • álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, valamint vállalkozói járadékra nem jogosult vagy annak folyósítási idejét kimerítette, és az Szt. szerint aktív korúak ellátásának megállapítását kéri, feltéve, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdése alapján az állami foglalkoztatási szervvel nem köteles együttműködni.